• Hyttefelt ved foten av Hardangervidda på nordre Vegglifjell
  • Innholdsrike arkitekttegnede hytter fra Lende 
  • Lune tomter med bra sol og utsikt
  • Nærhet til langrennsløyper og Nordmannsslepa som fører til høyfjellet

Rustseter er et hyttefelt på Nordre vegglifjell som er godkjent for 47 hytter som ligger delvis på og delvis ved foten av Rusthøgda. To av tomtene ligger ved innkjøringen til Rusthøgda. Feltet strekker seg litt over en km fra sør til nord.

Lende leverer moderne, stilfulle hytter til feltet. Arkitekttegnet og lokalt produsert.

Tomtene i Rustseter ligger ligger mellom 805 og 875 meter over havet med kort veg til høyfjellet og Hardangerviddaplatået. Tomtene langs foten av Rusthøgda ligger lunt til skjermet for dominerende vind fra nord og vest og med bra solforhold. Flere av tomtene har svært god utsikt over landskapet på nordre Vegglifjell med Persbu-setrene.

Det er kort vei til langrennsløyper fra hytteområdet. Vegglifjell er snøsikkert og hovedskiløypene er bearbeidet for å kunne kjøres opp med tråkkemaskin på lite snø. En ny skiløype rett øst for Rusthøgda vil etableres i løpet av kort tid. Denne løypa vil være lite utsatt for vær og vind og bli en stabil langrennsløype mellom Veggli Fjellstue i sør og Dalset lenger nord.

Den lille elva Ruståe renner også rett øst for hytteområdet. Store Nordmannsslepa, en av de gamle hovedferdselsvegene mellom Østlandet og Vestlandet for Bergensbanen, følger øst for Ruståe og stiger opp på Hardangerviddaplatået fra Rustsetrene som ligger litt nord for hyttefeltet. En kan fortsatt se rester etter den gamle setra på Kjerrevollen midt i hytteområdet.

Vegglifjell har organisert arbeidet med fellestiltak på en unik og framtidsrettet måte. Alle som kjøper hyttetomt på Vegglifjell må betale et årlig beløp som for tiden er 1250 kr til oppkjøring av skiløyper og lignende fellesgoder. Dette gir gode og forutsigbare skiløyper! Til gjengjeld bidrar grunneiere og utbyggere med en større andel av tomtesalget til investeringer i fellesgoder som skisenter, skiløypetrasseer og skistadion.