Oversiktsbildene viser Rustseter hytteområde i landskapet.  Reguleringskartet viser riktig beliggenhet og størrelse av tomtene.

Oversikt over alle tomtene med tomtenummer, areal og pris går fram av tabellen under. Prisen gjelder for hyttetomt med adkomstveg, vann, avløp og strøm. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.

Tomt nr. Areal m2 Pris NOK Byggeklar år
1 1 440  690.000
2 1 040  610.000
3 1 270  655.000
4 1 060  640.000
5 1 020  630.000
6 1 060  635.000
7 1 220  670.000
8 1 320  765.000
9 1 160  630.000
10 1 360  720.000
11 1 190  690.000
12 1 020  580.000
13 1 120  595.000
14 1 110  595.000
15 1 470  575.000
16 1 360  550.000
17 1 290  565.000
18 1 260  540.000
19 1 200  740.000
20 1 210  740.000
21 1 270  580.000
22 1 180  560.000
23 1 370  595.000
24 1 510  600.000
25 1 350  645.000
26 1 620  705.000
27 1 780  725.000
28 1 500  700.000
29 1 510 SOLGT
30 1 130 SOLGT
31 1 160  SOLGT 
32 1 420  SOLGT 
34 1 290 SOLGT
35 1 550 SOLGT
36 1 220 SOLGT
37 1 070 800.000 Byggeklar
38 920 SOLGT
39 1 460 SOLGT
40 1 350   SOLGT  
41 1 590 SOLGT
42 980 SOLGT
43 1 320 SOLGT
44 1 800 800.000 Byggeklar
45 1 410 SOLGT
46 1 080
47 1 270

 

Revidert 22.05.2021. Det tas forbehold om prisendringer.