Oversiktsbildene viser Rustseter hytteområde i landskapet.  Reguleringskartet viser riktig beliggenhet og størrelse av tomtene.

Oversikt over alle tomtene med tomtenummer, areal og pris går fram av tabellen under. Prisen gjelder for hyttetomt med adkomstveg, vann, avløp og strøm. Oppmåling og fradeling av tomta er ikke inkludert i pris.

Tomt nr. Areal m2 Pris NOK
1 1 440  SOLGT
2 1 040  950 000
3 1 270  SOLGT
4 1 060  950 000
5 1 020  920 000
6 1 060  920 000
7 1 220  1 000 000
8 1 320  1 200 000
9 1 160 920 000
10 1 360  920 000
11 1 190  890 000
12 1 020  850 000
13 1 120  870 000
14 1 110  870 000
15 1 470 950 000
16 1 360 870 000
17 1 290 850 000
18 1 260 890 000
19 1 200 900 000
20 1 210 900 000
21 1 270  790 000
22 1 180  800 000
23 1 370  840 000
24 1 510  725 000
25 1 350  750 000
26 1 620  800 000
27 1 780  800 000
28 1 500  800 000
29 1 510 SOLGT
30 1 130 SOLGT
31 1 160  SOLGT 
32 1 420  SOLGT 
34 1 290 SOLGT
35 1 550 SOLGT
36 1 220 SOLGT
37 1 070 800.000
38 920 SOLGT
39 1 460 SOLGT
40 1 350   SOLGT  
41 1 590 SOLGT
42 980 SOLGT
43 1 320 SOLGT
44 1 800 800.000
45 1 410 SOLGT
46 1 080
47 1 270 SOLGT

 

Revidert 17.09.2021. Det tas forbehold om prisendringer.